GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Fysisk aktivitet för psykiskt välbefinnande: En kvalitativ studie av uppfattningar om fysisk aktivitets påverkan på det psykiska välbefinnandet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54433

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54433_1.pdf448KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fysisk aktivitet för psykiskt välbefinnande: En kvalitativ studie av uppfattningar om fysisk aktivitets påverkan på det psykiska välbefinnandet
Authors: Eriksson, Julia
Issue Date: 15-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-14
Keywords: fysisk aktivitet
psykisk ohälsa
psykiskt välbefinnande
Abstract: Daglig fysisk aktivitet är vad som krävs för att kroppen ska fungera optimalt. Fysisk aktivitet medför stora hälsovinster hos oss människor, dels fysiskt då muskler, hjärta och kärl påverkas positivt men även psykiskt då hjärnan och därmed det psykiska välbefinnandet påverkas positivt. Att utöva fysisk aktivitet innebär en lägre nivå av oro, anspänning och upplevd stress samt en högre nivå av ökad kognitiv förmåga och funktionsförmåga. Detta är väl känt sedan tidigare men då psykiatriska diagnos... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54433
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011