GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54387

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54387_1.pdf453KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.
Other Titles: Teaching Swedish to pupils with another mother tongue – a qualitative study regarding what teaching methods teachers find successful for pupils second language development
Authors: Kindbom, Annika
Issue Date: 10-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-029-L3XA1A
Keywords: andraspråksinlärning, andraspråksundervisning, svenska som andraspråk, undervisningsmetoder
Abstract: I dagens klassrum möter lärare elever med många olika modersmål. Dessa elever undervisas dagligen på sitt andraspråk och har därmed andra förutsättningar att nå kunskapsmålen än elever som har med sig svenska språket hemifrån. Lärare behöver därmed anpassa sin undervisning för att stötta elever med annat modersmål i sin andraspråksutveckling. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare som arbetar med elever i årskurs 1-3 anser att man arbetar språkutvecklande i svenskundervisning... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54387
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011