GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54386

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54386_1.pdf814KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.
Other Titles: Learning to read and write with WtR. A qualitative study of teachers' experiences of WtR in relation to reading and writing difficulties.
Authors: Lennartsson, Matilda
Issue Date: 10-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-030-L3XA1A
Keywords: Att skriva sig till läsning, läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivinlärning, IKT – Information- och kommunikationsteknik, dator, stödinsatser
Abstract: Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. Vidare är syftet att undersöka vilka stödstrukturer ovanstående lärare använder vid arbete med ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter. Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54386
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011