GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53956

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53956_1.pdf7003KbAdobe PDF
View/Open
Title: REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv
Authors: Lavér, Catherine
Nordahl, Louise
Issue Date: 5-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: C996
Abstract: Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT2017 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 46 Antal ord: 18 126 Nyckelord: Riktad reklam, Facebook, Instagram, integritet, övervakning, sociala medier, riktad marknadsföring Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur användare av sociala medier upplever den riktade reklamen ur ett integritetsperspektiv. Teori: Studiens teoreti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53956
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011