GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

EN FÖRVRIDEN MEDIEBILD? En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53955

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53955_1.pdf576KbAdobe PDF
View/Open
Title: EN FÖRVRIDEN MEDIEBILD? En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné
Authors: Norgren, Emilia
Issue Date: 5-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: C995
Abstract: Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT/2017 Handledare: Pavel Rodin Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 48 sidor (exklusive referenser och bilagor) Antal ord: 17 247 ord (inklusive executive summary och sammanfattning, exklusive innehållsförteckning, referenser samtbilagor) Nyckelord: mediebild, framing, medielogik, nyhetsvärdering, media image Syfte: Studien ä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53955
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011