GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >
langue.doc >

Översättning av dold anföring från svenska till franska i verk från förra sekelskiftet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/515

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jansson_K_2003.pdf278KbAdobe PDF
View/Open
Title: Översättning av dold anföring från svenska till franska i verk från förra sekelskiftet
Authors: Jansson, Kristina
Issue Date: 2003
Extent: 285477 bytes
Publication type: conference paper, other
Abstract: Det är ett känt problem att skillnader mellan litterära traditioner och språkliga strukturer gör att vissa förändringar sker när ett litterärt verk översätts, men vad kan det få för konsekvenser för den narratologiska strukturen? Bland talåtergivningsprocedurema finns en vid namn dold anföring (DOL) som, enkelt sagt, kan karakteriseras som en blandning mellan direkt och indirekt tal där, i typexemplet, element som tempus och pronomen lånas från det indirekta talets struktur, medan subjektiva ele... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/515
Appears in Collections:langue.doc

 

 

© Göteborgs universitet 2011