Now showing items 1-9 of 9

  • Det sammansatta reklamspråket 

   Korpus, Einar (2003-11)
   Av någon anledning saknas än så länge en grundlig undersökning av modernt svenskt reklamspråk. Den senaste avhandlingen i ämnet kom för snart 30 år sedan, och i den behandlas material från 50- och 60-talen (Pettersson ...
  • Du sparar till din pension. Språket i det nya svenska pensionssystemet 

   Ohlsson, Claes (2003-11)
   Sveriges pensionssystem har förändrats kraftigt sedan införandet av det som kallas den allmänna pensionen år 2000. Vid sidan av pensions-systemets traditionella fördelningssystem finns nu också ett fonderat system där ...
  • Engelska översättningsmotsvarigheter till de svenska orden hit/dit 

   Nilsson, Ingrid V (2003-11)
   Av intresse för studiet av översättning och dess problematik är granskning av språkspecifika uttryck. Denna undersökning koncentrerar sig på frågor beträffande översättningar mellan engelska och svenska av de svenska ...
  • Översättning av dold anföring från svenska till franska i verk från förra sekelskiftet 

   Jansson, Kristina (2003)
   Det är ett känt problem att skillnader mellan litterära traditioner och språkliga strukturer gör att vissa förändringar sker när ett litterärt verk översätts, men vad kan det få för konsekvenser för den narratologiska ...
  • Översättning av passiva konstruktioner 

   Vandeput, Hilde (2003-11)
   Passivum är ett lingvistiskt fenomen som ofta behandlas - ur olika perspektiv - både i artiklar och monografier. Utifrån ett kontrastivt perspektiv arbetar jag med att undersöka vilka möjligheter som finns för att översätta ...
  • Rood eller groen? Om den interna ordföljden hos verbkomplex i bisatser i modern nederländska 

   Arfs, Mona (2003-11)
   Modern nederländska har, till skillnad från modern tyska, i princip fri variation i den interna ordföljden hos verbkomplex i bisats. Såväl Ik weet dat hij de brief heeft gelezen som Ik weet dat hij de brief gelezen heeft ...
  • Villkor på informationsberikning i dialog 

   Ericsson, Stina (2003-11)
   När vi kommunicerar med varandra gör vi det i ett visst sammanhang, en viss kontext, och detta framträder i våra språkliga meddelanden på en rad olika sätt. Det jag presenterar här handlar om ett av dessa sätt, som jag ...
  • VS-satser och subjektsutelämning i svenskan 

   Magnusson, Erik (2003-11)
   I likhet med övriga germanska språk, engelskan undantagen, brukar svenskan räknas till V2-språken. Med detta avses att det finita verbet kommer på andra plats i påståendesatsens inledning. Emellertid förekommer det att ...
  • What is the function of the pre-prefix in Kagulu? 

   Petzell, Malin (2003-11)
   This paper deals with the noun class prefixes of Kagulu and, more specifically, the pre-prefix. The paper constitutes a part of a dissertation in progress called ‘A linguistic description of Kagulu’. This description is ...