GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >

langue.doc : [9]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

langue.doc, en konferens för doktorander med avhandlingsämnen med språkvetenskaplig inriktning inom moderna språk, klassiska språk och allmän språkvetenskap, ägde för första gången rum den 22 november 2003. Idén till denna den första i en – förhoppningsvis lång – rad språkvetenskapliga doktorandkonferenser vid Göteborgs universitet, kom upp efter att vi på var sitt håll deltagit i samt varit med om att organisera liknande konferenser i andra delar av världen. Varför inte införa en liknande tradition på hemmaplan? Responsen från en generös fakultetsnämnd, forskarutbildningsansvariga och inte minst doktorandkolleger blev minst sagt god. Resultatet blev en heldagskonferens med fjorton anmälda föredrag från både Göteborgs och andra universitet, samt en mycket uppskattad plenarföreläsning av professor Östen Dahl, Stockholms universitet. En del av föredragen publiceras här i artikelform. Utöver de kolleger som ställde upp med sin kunskap i form av föredrag, vill vi även rikta ett varmt tack till Elisabet Engdahl, för stöd på vägen och rådig problemlösning, samt till Elisabeth Gustawsson, Fatima Idris och Malin Petzell, som har varit med under hela planerings- och genomförandeprocessen.
Dessutom vill vi gärna tacka alla dem som så vänligt ställde upp som granskare.
För innehållet i artiklarna ansvarar varje författare.
Göteborg, i april 2005
Maia Andréasson Susanna Karlsson

Upphovsrättsinnehavare: respektive författare @ Copyright: the authors

 

 

© Göteborgs universitet 2011