Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Sophie
dc.contributor.authorAnderson, Therese
dc.date.accessioned2015-03-10T13:19:13Z
dc.date.available2015-03-10T13:19:13Z
dc.date.issued2015-03-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38446
dc.description.abstractSyftet med studien är att utifrån arbetstagarens subjektiva upplevelser undersöka hur arbetstid påverkar välbefinnande och stress. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. En enkät besvarades av 47 respondenter på fyra arbetsplatser, varav två arbetar med sextimmars arbetsdag och två arbetar med åttatimmars arbetsdag. Resultatet presenteras huvudsakligen med hjälp av frekvensfördelningar, men även medelvärde används. För att analysera resultatet användes tidigare forskning om work-life conflict, stress och arbetsbelastning. Även role strain theory användes för att belysa den rollkonflikt som uppstår då arbetslivet ska kombineras med privatlivet. Resultatet visar att personalen som arbetar sextimmarsdagar i större utsträckning aldrig har problem att kombinera arbete med fritid. Personalen som arbetar åttatimmarsdagar upplever de flesta stressymptom mer frekvent än personalen som arbetar sextimmarsdagar, förutom gällande sömn samt värk i rygg och nacke. Resultatet visar inga tecken på att personalens arbetsbelastning höjs med en arbetstidsförkortning. Studiens slutsats blir således att personalen som arbetar sextimmarsdagar tenderar att ha bättre balans mellan arbete och fritid, samt skatta sin hälsa högre än personalen som arbetar åttatimmarsdagar.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectarbetstidsförkortningsv
dc.subjectwork-life conflictsv
dc.subjectarbetsrelaterad stresssv
dc.subjectarbetsbelastningsv
dc.titleStress, arbetsbelastning och work-life balance En kvantitativ jämförelsestudie av arbetstidens påverkan på välbefinnande och stresssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record