GUPEA >
IT Faculty / IT-fakulteten >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för tillämpad informationsteknologi >

1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37829

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37829_1.pdfAvhandling2392KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_37829_2.pdfSpikblad75KbAdobe PDF
View/Open
Title: 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring
Authors: Tallvid, Martin
E-mail: martin.tallvid@educ.goteborg.se
Issue Date: 6-Feb-2015
University: Göteborgs universitet. IT-fakulteten
Institution: Department of Applied Information Technology ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Parts of work: Tallvid, M. (2014). Understanding teachers’ reluctance to the pedagogical use of ICT in the 1:1 classroom. Education and Information Technologies, Springer US. (p. 1-17).

Tallvid, M., Lundin, J., Svensson, L. & Lindström, B. (2014). Exploring the Relationship between Sanctioned and Unsanctioned Laptop use in a 1:1 Classroom. Journal of Educational Technology & Society (online)

Tallvid, M., Lundin, J. & Lindström, B. (2012). Using TPACK for Analysing Teachers’ Task Design: Understanding Change in a 1:1 Laptop Setting. Research Highlights in Technology and Teacher Education 2012. Ed. Maddux, C.D. & Gibson, D. SITE. (p. 23 – 30)

Player-Koro, C., Tallvid, M. & Lindstrom, B. (2014). One Laptop on Each Desk: Teaching Methods in Technology Rich Classrooms – submitted
Date of Defence: 2015-02-27
Disputation: Fredagen den 27 februari 2015, kl 13.15, torg Orange, Hus Patricia, campus Lindholmen, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: CUL
42
Keywords: IT
klassrum
lärande
TPACK
en till en
1:1
skola
laptop
Abstract: I denna avhandling analyseras resultaten från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två högstadieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Data från enkäter, intervjuer och observationer har analyserats för att svara på frågeställningar om hur olika aspekter av den pågående digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan. Den teoretiska utgångspunkten tas i ett sociokulturellt perspektiv på skola som verksamhet, på teknologi som medierande reds... more
ISBN: 978-91-982069-1-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/37829
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011