GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

GUL-användning och behov av digitala verktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37233

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pil-rapport-2014-02-2014-10-20c.pdf746KbAdobe PDF
View/Open
Title: GUL-användning och behov av digitala verktyg
Authors: Sunnerstam, Maria
Issue Date: 15-Oct-2014
Extent: 55 sidor
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2014:02
Keywords: GUL
lärplattform
IT och lärande
digitala redskap
nätburen undervisning
Abstract: Lärplattformen GUL breddinfördes inom Göteborgs universitet i januari 2009. Ansvar för förvaltning och utveckling av lärplattformen har fram till årsskiftet 2013/2014 legat inom Utbildningsenheten men ligger idag vid PIL-enheten. Rapportens syfte är att presentera hur GUL, och dess specifika funktioner, används inom Göteborgs universitet samt hur behov av fortsatt utveckling ser ut. En ambition har varit att även fånga upp generella synpunkter och idéer om nätburen undervisning och vilka behov... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/37233
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011