GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education and Special Education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik >

”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill.” En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32755

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32755_1.pdfThesis3302KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_32755_2.pdfabstract275KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill.” En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken
Authors: Tyrén, Lena
E-mail: lena.tyren@hb.se
Issue Date: 24-May-2013
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education and Special Education ; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Date of Defence: 2013-06-14
Disputation: Fredagen den 14 juni 2013, kl. 13.15, sal C203, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Göteborg Studies in Educational Sciences
337
Avhandling
Keywords: Action Research
Practice Architecture
School development
Writing-reading practice
Teachers’ professional development
Abstract: Initially the overall aim of this thesis was to describe and analyse what was happening in the educational activities when teachers at a school that I have called Tower School introduced the computer as a tool for helping pupils who were learning to write and read. Key questions concerned the issue of improvement. Did introducing the computer as a tool in the teaching and learning process help the pupils with their learning or not and, if so, in what ways. The research approach chosen was an act... more
ISBN: 978-91-7346-748-3 (tryckt)
978-91-7346-749-0 (pdf)
Description: Denna studie tar sin utgångspunkt från en grupp lärare vid den kommunala grundskolan Tornskolan och deras intresse för att undersöka om det är möjligt att förändra skriv- och läslärandet genom att använda datorn som ett komplement till övriga metoder som används i undervisningen. Med denna utgångspunkt var inledningsvis det övergripande syftet att analysera och beskriva vad som sker i praktiken när lärare introducerar datorer tillsammans med de yngre skolbarnen, 6-9 år. Utvecklingsprojektet sammanföll dock med omstruktureringar och förändringar vid Tornskolan vilket fick till följd att syftet med studien också blivit att analysera och beskriva hur politisk styrning och bakomliggande samhälleliga krafter inverkat på ett pågående utvecklingsarbete. Avhandlingen visar att skolledare och lärare som arbetar med att förbättra skolan kan använda sig av aktionsforskning i förbättringsprocessen men det förutsätter att det avsätts tid för samtal och möten. Studien visar också att utvecklingen inte bör hindras av ekonomiska besparingar eller ekonomisk effektivitet. Ökad ekonomisk styrning kan vara en fara på lång sikt för effektiv skolutveckling. Att behandla tid som en extra kostnad är kontraproduktivt och det skapar ogynnsamma förutsättningar för lärare och begränsar skolutveckling. När utvecklingsarbeten planeras finns en tro och ett hopp om gynnsamma och gemensamma mål för skolutveckling. Denna studie visar att hinder uppstår som påverkar lärares möjlighet att förändra praktiken.
URI: http://hdl.handle.net/2077/32755
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

 

© Göteborgs universitet 2011