Now showing items 1-20 of 151

  • Vem är den svenska journaliststudenten? 

   Grehn, Per; Kruse, Filip; Larsson, Andreas (2013-02-28)
   Syfte. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vem den svenska journaliststudenten är samt att få en bild av vilka journalister arbetsmarknaden letar efter.
  • VALFRITT 

   Krantz, Olivia; Vasic, Boris (2013-02-28)
   Valfritt - om medias inverkan på valdeltagande i allmänhet och Europaparlamentsvalet i synnerhet. Om valet väljarna glömmer.
  • Lars Danielsson och flodvågskatastrofen 

   Jansson, Lova; Sofroniou, Alexander; Thörling, Henrik (2013-02-28)
   En granskning av fyra tidningars rapportering om statssekreterare Lars Danielsson efter flodvågskatastrofen 2004. Mediernas granskning av statsminister Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson efter flodvågskatastrofen ...
  • Allt för alla? Om moralkakor, nätpirater och offentlighetsprincipen 

   Forsberg, Ingrid; Henriksson, Agnes (2013-02-28)
   Det händer nu. När någon skapade en länk till förundersökningen om morden i Arboga på The Pirate Bays hemsida, satte en debatt igång som av vissa kallats moralpanisk. Andra hävdar att det debatten handlade om - eller borde ...
  • HOTET. Nytt forskarlarm! Alla svenskar i riskzonen: 

   Lyrenäs, Anna; Strindvall, Sofia; Zurman, Laura (2013-02-28)
   HOTET. Nytt forskarlarm! Alla svenskar i riskzonen: Du kan DÖ av att leva - en kvalitativ studie av hälsolarm i kvällspress.
  • Speglingar av ljus och mörker 

   Hultenmo, Daniel; Oderth, Fredrik; Pettersson, Martin (2013-02-28)
   Från att det tidigare varit enbast mycket offentliga personer med allmänintresse som omskrevs vid självmord, så har gränserna flyttats successivt så att det i kvällspressen, Aftonbladet och Expressen, skrivs även om idrottare ...
  • "201 artiklar" 

   Mjömark, Per-Ola; Thyrell, Erik (2013-02-28)
   Berättelsen om mediernas hantering av världens första feministiska parti.
  • MEDIEBILDEN av Lasermannen 

   Jakobsson, Gustav; Petersen, Tomas; Syk, Patrik (2013-02-28)
   Metod: Allt började med en fråga. Hur skapas mediebilden av en okänd gärningsman?
  • Sverigedemokraterna, medierna och demokratin 

   Sjölund, Johan; Spaak, Martin; Trygg, Martin (2013-02-28)
   Summering. Vi har alltså läst mer än 3000 artiklar. Tre tidningar, tre orter, tre valrörelser. 61 av artiklarna handlade om Sverigedemokraterna, och det är runt dem som detta arbete kretsat. Frågan vi ställde oss var: ...
  • ANGELÄGET - ett magasin om anhörigas roll i brottsjournalistiken 

   Alm, Anni; Klemetz, Elin; Welander, Åsa (2013-02-28)
   Sammanfattning. Det senaste året har det varit flera uppmärksammade mord där anhöriga har spelat en stor roll i rapporteringen. Ett exempel är "Arboga-mamman", vars två små barn blev mördade, och som på nyhetsplats haft ...
  • När vågen kommer. Studier av och reflektioner över svensk katastrofjournalistik 

   Josborg, Louise; Martinsson, Karl (2013-03-04)
   Studier av och reflektioner över svensk katastrofjournalistik. Vi har med vår undersökning försökt utreda i vilken riktning journalistiken i Sverige har utvecklats mellan två stora kriser, Estonia (1994) och Tsunamin (2004), ...
  • Att syna eller att synas? 

   Nilsson, Percy; Lundegard, Henrik (2013-03-04)
   I studien Att syna eller att synas? undersöker vi bildbylinen som begrepp och fenomen. Hur ser användandet av bildbylinen ut? Vad har det för betydelse för journalistiken? Vad har det för betydelse för journalisten?
  • KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen 

   Lundgren, Lisa; Nilsson, Katia; Stendahl, Sandra (2013-03-04)
   KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen.
  • "Det är i alla fall nån jävel som tänker på en" 

   Allander, Karin; Boström, Charlotte (2013-03-04)
   - En undersökning av mediebilden av medelålders kvinnor i svenska damtidningar.
  • VISIONEN - Mediemagasinet från JMG som tar nöje på största allvar 

   Bengtsson, Fabian; Engblom, Joel; Stensson, Johan (2013-04-09)
   Sanningen bakom kvällspressens CHOCK-stora TV-bevakning
  • Mäktiga män och osynliga kvinnor - 

   Klaar, Alexander; Rosencrantz, Ebba; Sällström, Helena (2013-04-09)
   Vi kodade 1318 artiklar från fyra tidningar: Aftenposten och Dagens Näringsliv i Norge och de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Industri. Studien var kvantitativ och undersökte vem som syns i ekonomijournalistiken.
  • 3500 röster på nätet. 

   Andersson, Moa; Skansholm, David; Stensrud, Martin (2013-04-09)
   Vad vi har undersökt: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts på 3500 kommentarer på Sveriges sex största tidningshemsidor.
  • Kontring 

   Hofbauer, Cathrine; Frej, Josefine; Lind, Goldie (2013-04-09)
   Fem medieföretag har granskats; Sveriges Television, TV4, Sveriges Radio, DN och Aftonbladet. 4 veckor valdes ut, jämnt fördelade över ett år för att undvika att resultatet skulle påverkas av olika idrotters tävlingssäsonger.
  • Två sidor av drevet 

   Carlsson, Magnus; Gustavsson, Fanny; Wahlsten, Joanna (2013-04-09)
   En granskning av medierapporteringen och det redaktionella arbetet kring drevet mot Wanja Lundby-Wedin.
  • Ingen reklam tack! - men gärna samhällsinformation 

   Ferngren, Caroline; Lidar, Julius; Malmros, Emelie (2013-04-09)
   Det fanns hos oss en nyfikenhet och många funderingar kring ämnet textreklam. Vad är egentligen textreklam? Hur definieras det, finns det några regler och framförallt: hur efterföljs de i så fall? Vi ville titta närmre på ...