GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
Konsumtionsrapporten >

Konsumtionsrapporten 2012


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31762

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31762_5.pdfKonsumtionsrapporten 20121928KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2012
Editors: Roos, John Magnus
Issue Date: Dec-2012
Extent: 43 sidor
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Keywords: konsumtion
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2012 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2011. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som baseras på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och hur nöjda svenska konsumenter är med sina liv baserat på statistik från SOM-institutet. Den andra delen belyser några konsumtionsområden av särskilt intresse. I slutet presenteras detaljerad statistik i bilagor.
URI: http://hdl.handle.net/2077/31762
Appears in Collections:Konsumtionsrapporten

 

 

© Göteborgs universitet 2011