Collections in this community

Recent Submissions

 • Konsumtionsrapporten 2023 

  Hagberg, Johan; Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Sörum, Niklas; Björner, Emma; Hartmann, Benjamin J. (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2023)
  I Konsumtionsrapporten 2023 sammanfattas och analyseras konsumtionen i Sverige under 2022. I den första delen, ”Hushållens konsumtion” ges en översikt över den privata konsumtionen i Sverige och hur den förändrats. Här ...
 • Konsumtionsrapporten 2022 

  Hagberg, Johan; Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Sörum, Niklas; Hauff, Jeanette; Mellander, Elias (2022)
  I Konsumtionsrapporten 2022 sammanfattas och analyseras konsumtionen i Sverige under 2021 och merparten av 2022. I den första delen, ”Hushållens konsumtion” ges en översikt över den privata konsumtionen i Sverige, hur ...
 • Konsumtionsrapporten 2020 - En rapportserie om den svenska konsumtionen 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsforskning (2020)
 • Konsumtionsrapporten 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap; Centre for retailing (Handelshögskolan, Göteborg, 2019-12)
 • Konsumtionsrapporten 2014 

  Roos, John Magnus (2014-12)
  I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2013. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Livspussel med utmaningar. Tolv svenska barnfamiljers berättelser om mat och hälsa. 

  Johansson, Barbro; Ossiansson, Eva (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2014)
  I kapitel 1 beskrivs projektet och de teorier och metoder som använts. Den kvalitativa studien baseras på besök i tolv barnfamiljer, där vi genom intervjuer, foton, kvitton, collage och målningar skapade oss en bild av ...
 • Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader. Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård. 

  Roos, John Magnus; Hansson, Niklas; Holmberg, Ulrika (2010)
  Magnus Roos, Ulrika Holmberg och Niklas Hansson har på uppdrag av Konsumentverket gjort en undersökning om hur konsumenter förhåller sig till valmöjligheter på marknaderna för fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, ...
 • Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 

  Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene; University of Gothenburg/Centre for Consumer Science; Göteborgs universitet/Centrum för konsumtionsvetenskap (Centre for Consumer Science, University of Gothenburg, 2013-11)
  Consumption can be seen as an intricate network in constant transformation involving a multitude of actors. It challenges the way we study consumption and consumers. In 22 chapters “Making sense of consumption” invites you ...
 • Konsumtionsrapporten 2013 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2013)
  I Konsumtionsrapporten 2013 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2012. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Konsumtionsrapporten 2012 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2012-12)
  I Konsumtionsrapporten 2012 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2011. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen 

  Roos, John Magnus; Wenzer, Jakob; Holmberg, Ulrika (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2012-11)
  Rapporten presenterar resultatet av en undersökning om slutanvändarrepresentanters deltagande i standardiseringsprocesser på svensk och internationell nivå. Syftet är att redovisa och analysera hinder och framgångsfaktorer ...
 • Att skapa familj i en värld av pengar. Julklappsköp som överflödshantering 

  Brembeck, Helene (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2011)
 • Konsumtionsrapporten 2011 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet (2011)
  I Konsumtionsrapporten 2011 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Rapporten inleds med en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter och välbefinnande. Därefter analyseras ...
 • Konsumtionsmakt - Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år 

  Brembeck, Helene; University of Gothenburg/Centre for Consumer Science; Göteborgs universitet/Centrum för konsumtionsvetenskap; Centrum för konsumtionsvetenskap (Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet, 2011-05)
 • Konsumtionsrapporten - konsumtionen 2005 

  Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene; Hedesström, Ted Martin; Bergström, Annika; Shanahan, Helena; Jakobsson, Cecilia (2007)
 • Konsumtionsrapporten 2008 

  Holmberg, Ulrika (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2007)
 • Konsumtionsrapporten 2008:upplaga 2 

  Mankila, Merja (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2008)
 • Konsumtionsrapporten 2009 

  Holmberg, Ulrika (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2009)
 • Konsumtionsrapporten 2010 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2010)
 • Barn som medforskare av matlandskap. Del 2: Meddesign 

  Karlsson, I.C MariAnne; Engelbrektsson, Pontus (2011-02)
  Denna rapport handlar om barn som ”co-designers” eller meddesigners. Den redovisar den metodik vi arbetat efter och de erfarenheter vi gjort inom ramen för projektet Barn som medforskare av matlandskap (BAMM). Projektet ...

View more