Recent Submissions

 • KONSUMTIONSRAPPORTEN 2024 

  Hagberg, Johan; Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Sörum, Niklas; Björner, Emma; Ekström, Karin M.; Petersson McIntyre, Magdalena (Centrum för konsumtionsforskning, 2024-05-23)
  I Konsumtionsrapporten 2024 sammanfattas och analyseras konsumtionen i Sverige under 2023. I den första delen, ”Hushållens konsumtion” ges en översikt över den privata konsumtionen i Sverige och hur den förändrats. Här ...
 • Konsumtionsrapporten 2023 

  Hagberg, Johan; Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Sörum, Niklas; Björner, Emma; Hartmann, Benjamin J. (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2023)
  I Konsumtionsrapporten 2023 sammanfattas och analyseras konsumtionen i Sverige under 2022. I den första delen, ”Hushållens konsumtion” ges en översikt över den privata konsumtionen i Sverige och hur den förändrats. Här ...
 • Konsumtionsrapporten 2022 

  Hagberg, Johan; Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Sörum, Niklas; Hauff, Jeanette; Mellander, Elias (2022)
  I Konsumtionsrapporten 2022 sammanfattas och analyseras konsumtionen i Sverige under 2021 och merparten av 2022. I den första delen, ”Hushållens konsumtion” ges en översikt över den privata konsumtionen i Sverige, hur ...
 • Konsumtionsrapporten 2020 - En rapportserie om den svenska konsumtionen 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsforskning (2020)
 • Konsumtionsrapporten 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap; Centre for retailing (Handelshögskolan, Göteborg, 2019-12)
 • Konsumtionsrapporten 2014 

  Roos, John Magnus (2014-12)
  I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2013. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Konsumtionsrapporten 2013 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2013)
  I Konsumtionsrapporten 2013 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2012. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Konsumtionsrapporten 2012 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2012-12)
  I Konsumtionsrapporten 2012 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2011. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
 • Konsumtionsrapporten 2011 

  Roos, John Magnus; Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet (2011)
  I Konsumtionsrapporten 2011 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Rapporten inleds med en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter och välbefinnande. Därefter analyseras ...
 • Konsumtionsrapporten - konsumtionen 2005 

  Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene; Hedesström, Ted Martin; Bergström, Annika; Shanahan, Helena; Jakobsson, Cecilia (2007)
 • Konsumtionsrapporten 2008 

  Holmberg, Ulrika (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2007)
 • Konsumtionsrapporten 2008:upplaga 2 

  Mankila, Merja (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2008)
 • Konsumtionsrapporten 2009 

  Holmberg, Ulrika (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2009)
 • Konsumtionsrapporten 2010 

  Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2010)