GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Åtgärdsprogram - till vilken nytta? En studie över upprättade åtgärder efter nationella prov i år 3 och pedagogers resonemang runt arbetet med elever i behov av stöd


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31497

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31497_1.pdf381KbAdobe PDF
View/Open
Title: Åtgärdsprogram - till vilken nytta? En studie över upprättade åtgärder efter nationella prov i år 3 och pedagogers resonemang runt arbetet med elever i behov av stöd
Authors: Lindh, Maria
Vallin Torstensson, Ann
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-03 SLP600
Keywords: åtgärdsprogram
nationella prov
elever i behov av särskilt stöd
åtgärder
läs- och skrivsvårigheter
förebyggande arbete
Abstract: Syfte: Studiens syfte var att studera hur upprättandet av åtgärder efter de nationella proven i år 3 i svenska och svenska som andra språk eventuellt kunde leda till att elever nådde kunskapskraven i år 6 samt att ta del av pedagogers resonemang runt de åtgärder man skrivit fram. Teori: Den teoretiska ramen utgick från ett sociokulturellt perspektiv där grunden är att lärande sker i det sociala samspelet. För att människan ska utvecklas och gå vidare i sitt lärande behövs stöd och utmaningar ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31497
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011