GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Att synliggöra det osynliga barnet. Elevers upplevelser i en inkluderad skolverksamhet för barn inom autismspektrum


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30392

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30392_3.pdf1180KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att synliggöra det osynliga barnet. Elevers upplevelser i en inkluderad skolverksamhet för barn inom autismspektrum
Authors: Stigert, Elisabeth
Issue Date: 24-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT12-IPS-02 PS8805
Keywords: inkludering
flexibel inkludering
autismspektrum
delaktighet
inflytande
barnperspektiv
barnets perpektiv
anpassad pedagogik
Abstract: Syfte: Syftet med studien var att ta del av fyra elevers upplevelser av klassrum samt rumsliga, didaktiska och sociala övergångar samt deras erfaranden av delaktighet i beslut om övergångarna i en inkluderande grundskola. Teori: För att förstå elevernas upplevelser av inkludering i deras livsvärld skola, har litteratur inom följande områden beskrivits: specialpedagogiska perspektiv, styrdokument, medicinska traditionen, biopsykosociala inriktningen och den sociokulturella teorin. Litteratur k... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30392
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011