GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Spelar kvinnor roll? En kvantitativ undersökning om huruvida andelen kvinnor i kommunfullmäktige påverkar kvalitén i barnomsorgen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30206

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30206_1.pdf213KbAdobe PDF
View/Open
Title: Spelar kvinnor roll? En kvantitativ undersökning om huruvida andelen kvinnor i kommunfullmäktige påverkar kvalitén i barnomsorgen
Authors: Ala, Hadi
Issue Date: 7-Sep-2012
Degree: Student essay
Keywords: Närvarons politik
intressen
kvinnor
barnomsorg
Abstract: Studien syftar till att pröva teorin om närvarons politik utifrån en svensk, kommunal, kontext. Uppsatsen kommer därför att undersöka huruvida en ökad andel kvinnor i politiken ger effekt på det politiska utfallet. Teorin om närvarons politik menar att kvinnliga politiker är mer lämpade att representera kvinnor då de delar liknande erfarenheter med dem och på så sätt antas dela samma politiska intressen. Ett av de politiska områden, som lyfts fram av teorin, som ett särskilt politiskt område dä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30206
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011