GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Films / Filmer >

Traditionell kalkbränning på Gotland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29307

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29307_1.m4vFilm696674KbMPEG-4 video
View/Open
gupea_2077_29307_2.m4vFilm - extramaterial765415KbMPEG-4 video
View/Open
Title: Traditionell kalkbränning på Gotland
Issue Date: 2012
Extent: 26 min + 52 min
Publication type: other
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Länsantikvarieföreningen, Mariestads kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund, Västra Götalandsregionen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Grevillis Fond och John Hedins Stiftelse
Abstract: Gotländsk kalk har bränts till murning, putsning och avfärgning i obruten hantverkstradition under minst 1000 år. I Buttle socken på Gotland upphörde traditionen i mitten av 1950-talet då den sista kommersiella hantverksmässiga kalkugnen slocknade. 1989 tog Hans Andersson initiativ till att återuppta kalkbränningen i Buttle och tillvarata de kunskaper han lärde som ung vid socknens kalkugnar. Under mer än 20 år har medlemmarna i företaget Buttle Kalk AB bränt kalk och fört vidare en tusenårig ku... more
ISBN: 978-91-979382-3-5
Description: En film av Antony McVeigh för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Foto & klippning: Antony McVeigh. Producent: Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet. Filmen har producerats med stöd från Länstyrelsen på Gotland. Tack till Buttle Kalk AB och Hans Andersson.
URI: http://hdl.handle.net/2077/29307
Appears in Collections:Films / Filmer

 

 

© Göteborgs universitet 2011