Recent Submissions

 • Gräsbränning på Motala äng 

  Bäck, Karin; Lindahl, Niclas (Svenska kulturlandskap, 2018)
  Gräsbränning är en traditionell skötselmetod inom landskapsvården för att få bort torrt fjolårsgräs och ge fart åt ny växtlighet. I filmen visas en gräsbrännings-verkstad på Motala äng under ledning av Johan Falck, ...
 • Handhyvlade svängda profiler – ett gästhantverkarprojekt 

  Wiedersheim-Paul, Tomas; Appelgren, Olof (Hantverkslaboratoriet, 2018)
  Finsnickare Olof Appelgren nytillverkar handhyvlade, profilerade och svängda snickerier i utvecklingsprojektet Tottieska gården, Skansen, Stockholm. Ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Skansen och Hantverkslaboratoriet. ...
 • Lär dig mura 

  Börjeson, Benjamin; Karlsson, Ida (Hantverkslaboratoriet, 2018)
  En time lapse-film med budskapet: lär dig mura, ansök om att bli student på Bygghantverksprogrammet - inriktning mur, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Medverkande murare: Anton Bachs och Erik Petersson. ...
 • Läggning av ett nävertak 

  Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, 2018)
  Ett nytt nävertak med torvtäckning läggs på Måketorpsboden på friluftsmuseet Kulturen i Lund.Timmerman Olof Andersson berättar och visar hur arbetet går till. Medverkande: Olof Andersson, timmerman, Fredrik Gustavsson, ...
 • Lieslåtter och traditionell hässjning i Orsa 

  Lilja, Joakim (Hantverkslaboratoriet, 2017)
  En workshop om lieslåtter och traditionell hässjning i Orsa som anordnades av nätverket Svenska kulturlandskap den 15 -16 juni 2016. Roland Öjeskog berättar och visar hur det nyslagna höet tas om hand under hässjningen. ...
 • Medeltida träklyvning - Ett försök att återskapa hantverkskunskap 

  Petersson, Lars (Hantverkslaboratoriet, 2017)
  Filmen skildrar ett försök att återskapa medeltida hantverkskunskap. En stor tall fälls med yxa och den tretton meter långa stocken klyvs till åtta sparrar. Allt arbete sker med rekonstruerade medeltida verktyg. I filmen ...
 • Clay plaster - come and learn 

  Lindblad, Linda; Theis, Andrea (Hantverkslaboratoriet, 2015)
  Lerklining och lerputs. I projektet Northern clay plaster project har ett utbildningsmaterial om lerputs översatts från tyska till svenska, finska och estniska. I och med att projektet nu avslutats kommer kurser att ges ...
 • Spånkurs 

  Almevik, Gunnar; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2015)
  Filmdokumentation av en kurs i tillverkning av stavspån i Ingatorp, Småland. Börje Samuelsson visar hur stavspån huggs fram och bearbetas med yxa enligt traditionella metoder. Kamera, ljud och klipp: Christina Persson och ...
 • Piquer au Plomb 

  Hjort Lassen, Ulrik (Hantverkslaboratoriet, 2014)
  Piquer au Plomb - "at tilridse med loddet". En film av Ulrik Hjort Lassen. Filmen är en undervisningsinriktad beskrivning av en fransk metod för påmärkning av timmer och en del av Ulrik Hjort Lassens forskningsarbete i ...
 • Fransflätning på Österlen - Ally Svensson berättar 

  Gerdien, Emma (Hantverkslaboratoriet, 2013)
  Ally Svensson på Österlen lärde sig fläta frans som 14-åring. I filmen visar och berättar Ally om fransflätning i trakten. En film av Emma Gerdien. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets kortkurs i dokumentär filmteknik ...
 • Att göra avtryck 

  Fagerlind, Marie (Hantverkslaboratoriet, 2013)
  Om ett Skapande skola-projekt i slöjd och svenska på Valsätraskolan i Uppsala. En film av Marie Fagerlind. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets kortkurs i dokumentär filmteknik för hemslöjdskonsulenter år 2013. Kursledare: ...
 • Thord Mellgren skär spånfåglar 

  Engström, Carl Olof (Hantverkslaboratoriet, 2013)
  Thord Mellgren i Hova är tredje generation som skär spånfåglar i färsk asp. I filmen visas okommenterat Thords arbete med att utforma spånfåglarna. En film av Carl Olof Engström. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets ...
 • Kavelfrans 

  Höst, Camilla (Hantverkslaboratoriet, 2013)
  Att dekorera dynor med en frans i kanten var vanligt på 1700 och 1800-talet. Här visar Eva Berg hur man gör en kavelfrans. En film av Camilla Höst, Skånes Hemslöjdsförbund. Filmen gjordes på Hantverkslaboratoriets kortkurs ...
 • Några bilder och ljud från en filmkurs 

  Lundvang, Anders (Hantverkslaboratoriet, 2014)
  Några bilder och ljud från Hantverkslaboratoriets kortkurs i dokumentär filmteknik för hemslöjdskonsulenter 2013. Filmen bygger på övningar och sådant som filmades vid sidan om medan kursen pågick. Små tips om filmskapande ...
 • STAVSPÅN - Tillverkningsmetoder och ytbehandling 

  Lundvang, Anders; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2016)
  Om dagens standardspån, om skiftande tillverkningsmetoder, spån av ek och andra träslag och olika former av ytbehandling av spån som har förekommit under olika tider. Börje Samuelsson, byggnadssnickare och Stig Nilsson, ...
 • STAVSPÅN - Återbruk av spån och spik. Vindskivspån, blyplåt och näver 

  Lundvang, Anders; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2016)
  Om återbruk av spån och spik, om vindskivspån och om blyplåt och näver. Börje Samuelsson, byggnadssnickare och Stig Nilsson, timmerman, visar och berättar. Filmat 9 april 2013 på Röhälla gård, Tranås, Småland. Kamera: Anna ...
 • STAVSPÅN - Virkeskvalitet 

  Lundvang, Anders; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2016)
  Om virkeskvalitet, årsringar, kärnved och splintved. Börje Samuelsson, byggnadssnickare och Stig Nilsson, timmerman, visar och berättar. Filmat 9 april 2013 på Röhälla gård, Tranås, Småland. Kamera: Anna Johansson, Anders ...
 • Kandidatprogram 180 hp i Mariestad 

  Lundvang, Anders (Hantverkslaboratoriet, 2017)
  En film om hantverksutbildningar som Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, erbjuder i Mariestad – Kandidatprogram 180 hp i Mariestad. Filmat i Mariestad, Västergötland 2011- 2017. Redigering: Anders Lundvang. ...
 • STAVSPÅN - Klyvning och klyvningsverktyg 

  Lundvang, Anders; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2016)
  Om hur klyvning av stavspån går till och vilka verktyg som används. Börje Samuelsson, byggnadssnickare och Stig Nilsson, timmerman, visar och berättar. Filmat 9 april 2013 på Röhälla gård, Tranås, Småland. Kamera: Anna ...
 • STAVSPÅN - Stig Nilsson hugger ett näbbspån från Jämtland 

  Lundvang, Anders; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, 2016)
  Timmerman Stig Nilsson, Jämtland, hugger ett näbbspån tillsammans med Börje Samuelsson, byggnadssnickare, Småland. Denna typ av näbbspån är vanliga på klockstaplar från 1700-talet i Jämtland och finns också på många andra ...

View more