Show simple item record

dc.contributor.authorFridberg, Andreas
dc.date.accessioned2012-05-11T09:08:22Z
dc.date.available2012-05-11T09:08:22Z
dc.date.issued2012-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29239
dc.description.abstractSyfte: Detta examensarbete syftar till att få kunskap om vad som kan bidra till ökad delaktighet för en elev mottagen i gymnasiesärskolan som läser individinkluderat inom ett nationellt program. Utifrån syftet har jag ställt frågeställningar som berör begreppet delaktighet ur olika synvinklar samt även hur de organiserar den vardagliga verksamheten kring eleven. Jag har även tittat på om det går att se några skillnader på elevens delaktighet mellan gymnasiesärskolan och det nationella programmet? Teori: Fältstudien har en övergripande sociokulturell ansats som är inriktad på att se i vilka sammanhang som delaktighet uppstår för en inkluderad särskoleelev på ett nationellt program inom gymnasieskolan. Fältstudiens forskningsintresse kan då beskrivas i termer av att beskriva, tolka och förstå hur delaktighet visar sig för eleven. Metod: Vad gäller metod och insamling av data så har inspiration hämtats från etnografin då studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod är deltagande observationer samt intervjuer med lärare och elev. Resultat: Resultatet visar att personliga egenskaper och sociala förmågor har stor betydelse för hur eleven upplever sig delaktig på det nationella programmet. Graden av delaktighet skiljer sig mellan det nationella programmet och gymnasiesärskola där eleven är mer delaktig i undervisningen på gymnasiesärskolan. Eleven själv menar dock på att hon har hittat en ”balans” mellan tryggheten på gymnasiesärskolan och den mer utmanande undervisningen på det nationella programmet. Resultatet visar också att det går att påverka elevens delaktighet i undervisning genom att använda sig av genomtänkta pedagogiska strategier eller metoder.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesHT11-IPS-14 SPP600sv
dc.subjectgymnasiesärskolasv
dc.subjectinkluderingsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectsamspelsv
dc.titleEn skola - två världar - en fallstudie om hur delaktighet uppstår för en inkluderad särskoleelev i en gymnasieklasssv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record