GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Didaktiska fördjupningskurser för universitetslärare inom och utom lärarutbildningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28877

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28877_2.pdf279KbAdobe PDF
View/Open
Title: Didaktiska fördjupningskurser för universitetslärare inom och utom lärarutbildningen.
Authors: Johansson, Peter
Landqvist, Hans
Olsson, Mikael
Dragemark Oscarson, Anne
Pettersson, Tobias
Issue Date: 15-Dec-2011
Extent: 26
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2011:06
Keywords: högskoledidaktik
högskolepedagogik
ämnesdidaktik
lärarutbildning
användbarhet
samverkan
Abstract: 2010 föreslog Lärarutbildningsnämnden (LUN) ett projekt kallat Didaktiska fördjupningskurser för universitetslärare inom och utom lärarutbildningen, vilket skulle utföras inom ramen för PIL:s högskolepedagogiska utvecklingsverksamhet. Bakgrunden till projektet ligger i Göteborgs universitets vision om kompletta akademiska miljöer. Lärarutbildningen, som är en mycket decentraliserad utbildning, har dock mycket begränsade möjligheter att skapa en sådan miljö. Den fakultetsgemensamma forskarskolan... more
Related work: http://www.pil.gu.se/rapporter/
URI: http://hdl.handle.net/2077/28877
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011