Show simple item record

dc.contributor.authorJigliden, Mia
dc.date.accessioned2011-09-08T08:59:14Z
dc.date.available2011-09-08T08:59:14Z
dc.date.issued2011-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26736
dc.description.abstractSyfte: Inom ramen för och med grund i det specialpedagogiska fältet, är syftet att ta reda på hur ungdomars upplevelser är av att ha genomfört en pedagogisk utredning inom Statens institutionsstyrelse. Teori: För att förstå vad ungdomarna menar, när de berättar om sina livsvärldar, har litteratur inom följande områden beskrivits: specialpedagogiska perspektiv, delaktighet, identitetsskapande och KASAM – känsla för sammanhang samt historik om ungdomsanstaltens framväxt i samhället till dagens särskilda ungdomshem. Metod: Då livsvärldsstudier har fokus på att studera fenomen som handlar om människans upplevelser för att förstå människans vara i världen (Berndtsson, 2001), valdes en fenomenologisk livsvärldsansats. Det är genom att utgå från den konkret upplevda världen, som upplevts i relation till något subjekt, som människan kan beskriva sin upplevelse, och sin verklighet, och genom att människan lever i och erfar världen, kan hon berätta om sina upplevelser, enligt Berndtsson (2005). Vid analysen av intervjuerna har studiens utgångspunkt varit inspirerat av en hermeneutisk tolkning. Med hjälp av förförståelse i ett speciellt sammanhang, bildar språket en sorts gemenskap, och för att kunna komma bakom de uttalande i intervjuerna, blev valet att använda hermeneutisk tolkning till dem. Resultat: Studien visar, att det finns genuint goda ambitioner att på olika sätt göra ungdomarna delaktiga, trots det visar studiens resultat att deras upplevelse av delaktighet är mycket låg. I intervjuerna har det varit genomgående att de intervjuade saknar mening i att vistas på en låst avdelning och genomgå en pedagogisk utredning. Deras upplevelser bottnar i att de upplever att de saknar tilltro till att det de är med om gynnar dem. Något som också märktes då de omtalade skolan utifrån sina livsvärldar men framförallt i den pedagogiska utredningsprocessen. Samtliga ungdomars upplevelse handlade till stor del om att de upplevde att det fanns bristande information från utredningsläraren, både i att informera dem om när de skulle genomgå vissa tester och uppgifter samt syftet med dem. Mycket i intervjuerna handlade också om deras sätt att se på sig själva och där de på olika sätt upplever att de inte är lika dugliga som andra.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSpecialpedagogiska programmetsv
dc.relation.ispartofseriesHT10-IPS-12 SPP600sv
dc.subjectlivsvärldensv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectidentitetsv
dc.subjectKASAMsv
dc.subjectFoucaultsv
dc.subjectpedagogisk utredningsv
dc.subjectLVUsv
dc.subjectSiSsv
dc.titleVägen in i den pedagogiska utredningen. Tre ungdomars upplevelser av delaktighet i sin pedagogiska utredning inom SiSsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record