GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >
langue.doc >

Rood eller groen? Om den interna ordföljden hos verbkomplex i bisatser i modern nederländska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Arfs_M_2003.pdf395KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rood eller groen? Om den interna ordföljden hos verbkomplex i bisatser i modern nederländska
Authors: Arfs, Mona
Issue Date: Nov-2003
Extent: 61893 bytes
Abstract: Modern nederländska har, till skillnad från modern tyska, i princip fri variation i den interna ordföljden hos verbkomplex i bisats. Såväl Ik weet dat hij de brief heeft gelezen som Ik weet dat hij de brief gelezen heeft är korrekt nederländska. Likaså kan man välja mellan Kees zegt dat hij is gekomen och Kees zegt dat hij gekomen is. Olika typer av verbkomplex uppvisar dock olika grad av variation. Vilka faktorer som påverkar valet av ordföljd i verbkomplexet är ett gammalt forskningsområde in... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25
Appears in Collections:langue.doc

 

 

© Göteborgs universitet 2011