Now showing items 1-1 of 1

    • Självbedömning av muntliga färdigheter i engelska årskurs F-2 

      Andersson, Karin (2018-08-13)
      De muntliga färdigheterna i världsspråket engelska ses i dagens samhälle som något betydelsefullt att lära sig. I skolan är engelska ett obligatoriskt ämne och genom att synliggöra elevens lärande ges eleverna en möjlighet ...