GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Earth Sciences / Institutionen för geovetenskaper >
Reports / Rapporter Institutionen för geovetenskaper >

Lustgasavgång från jordbruksmark


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21755

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21755_1.pdf259KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lustgasavgång från jordbruksmark
Authors: Kasimir Klemedtsson, Åsa
Issue Date: 2009
Extent: 32 s.
Publication type: report
Publisher: Jordbruksverket
Organization: University of Gothenburg. Department of Earth Sciences
Keywords: lustgas
kväve
mat
kretslopp
odling
Abstract: Regeringen fattade den 26 juni 2008 beslut om ändring av Jordbruksverkets regleringsbrev rörande uppdraget ”Åtgärdsprogram för minskade växtnäringsförluster” vilket ersätts av uppdraget; ”Jordbruksverket ska efter samråd med berörda myndigheter och organisationer lämna förslag till ett handlingsprogram för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket för perioden 2011 till och med 2016 med utblick till 2020.” Framtagandet av ett handlingsprogram inom jordbruksverket bedrivs som ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21755
Appears in Collections:Reports / Rapporter Institutionen för geovetenskaper

 

 

© Göteborgs universitet 2011