Show simple item record

dc.contributor.authorKasimir Klemedtsson, Åsa
dc.date.accessioned2010-01-15T10:07:20Z
dc.date.available2010-01-15T10:07:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21755
dc.description.abstractRegeringen fattade den 26 juni 2008 beslut om ändring av Jordbruksverkets regleringsbrev rörande uppdraget ”Åtgärdsprogram för minskade växtnäringsförluster” vilket ersätts av uppdraget; ”Jordbruksverket ska efter samråd med berörda myndigheter och organisationer lämna förslag till ett handlingsprogram för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket för perioden 2011 till och med 2016 med utblick till 2020.” Framtagandet av ett handlingsprogram inom jordbruksverket bedrivs som ett projekt vilket ska utgöra underlag för vidare beslut och genomförande. Föreslagna åtgärder och styrmedel ska vara realistiska, genomförbara och kostnadseffektiva. Förslag till nytt handlingsprogram ska vara färdigt våren 2010. Som ett led i projektet gavs ett uppdrag till Åsa Kasimir Klemedtsson att utreda och ge förslag till möjliga åtgärder i jordbruket som kan minska lustgasavgången från jordbruksmark. Rapporteringen följer de anvisningar som gavs.en
dc.format.extent32 s.en
dc.language.isosween
dc.publisherJordbruksverket
dc.subjectlustgasen
dc.subjectkväveen
dc.subjectmaten
dc.subjectkretsloppen
dc.subjectodlingen
dc.titleLustgasavgång från jordbruksmarken
dc.typeTexten
dc.type.svepreporten
dc.contributor.organizationUniversity of Gothenburg. Department of Earth Sciencesen
dc.gup.guppubid103816


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record