Recent Submissions

  • Urban Climate and Air pollution in Ouagadougou, Burkina Faso : An overview of results from five field studies 

    Lindén, Jenny; Thorsson, Sofia; Boman, Johan; Holmer, Björn (University of Gothenburg / Göteborgs universitet, 2012)
    The report Urban Climate and Air pollution in Ouagadougou, Burkina Faso contains an overview of results from five field studies as well as suggestions for air pollution mitigation strategies suitable for Ouagadougou.
  • Lustgasavgång från jordbruksmark 

    Kasimir Klemedtsson, Åsa (Jordbruksverket, 2009)
    Regeringen fattade den 26 juni 2008 beslut om ändring av Jordbruksverkets regleringsbrev rörande uppdraget ”Åtgärdsprogram för minskade växtnäringsförluster” vilket ersätts av uppdraget; ”Jordbruksverket ska efter samråd ...