Show simple item record

dc.contributor.authorR Norling, Lars-Olofswe
dc.contributor.authorSaveedra-Carlström, Shirleyswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T09:41:02Z
dc.date.available2007-01-16T09:41:02Z
dc.date.issued1998swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1012
dc.description.abstractDet finns ett behov idag i företag/organisationer att kunna hantera sina dokument plattformsoberoende. De vill kunna använda sina dokument på ett effektivt sätt med hjälp av IT-tekniken. Bland de språk som erbjuder denna möjligheten är SGML, Standard Generalized Markup Language, och XML, eXtensible Markup Language, som är beskrivningsspråk för att strukturera sina dokument. Uppsatsen beskriver kort SGML/XML. Vidare tar uppsatsen upp några av de konsekvenser ett införande av SGML/XML medför för ett företag/en organisation. Tillvägagångssättet har varit att studera SGML/XML samt att genomföra intervjuer med några utvalda företag/organisationer som arbetar med SGML. Insamlat material har sammanställts och bearbetats. De slutsatser som dragits är att ett införande av SGML/XML i dagsläget är en lång process som är förenad med höga initialkostnader. Erfarenheterna är dock mest positiva hos de intervjuade företagen. En viktig faktor för företag/organisationer att införa SGML/XML är deras krav på att kunna presentera sin dokumentation på olika typer av media. SGML/XML är väl lämpat för detta ändamål med den skillnaden att XML är bättre lämpad för web-publicering än SGMLswe
dc.format.extent123965 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleTids- och plattformsoberoende dokumentlagringswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1509swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record