Show simple item record

dc.contributor.authorHolmbom, Caroline
dc.contributor.authorSiverbo, Maria
dc.date.accessioned2023-03-30T09:38:29Z
dc.date.available2023-03-30T09:38:29Z
dc.date.issued2023-03-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75890
dc.descriptionBackground: One reason why people with schizophrenia and psychosis do not seek care in time may be due to stigma, 40% of people living with schizophrenia experience a high degree of stigma. The media contributes to the stigma as it is a major source of information for a large group of people. All people in society, including nurses are affected and thus also contribute to the stigmatization of this group of people. The paper is based on material obtained from Stigmawatch, which is a project run by the Interest Association for Schizophrenia. Aim: The purpose is to describe media reports linked to psychosis and schizophrenia, as reported to Stigmawatch. 1. How many, and which, expressions were reported between the years 2019–2022? 2. From which media sources did the expressions originate? 3. How often did Stigmawatch receive feedback and how did the recipient respond? Method: The paper has a descriptive quantitative design. A content analysis has been carried out to compile Stigmawatch´s collected materials. The material has been categorized based on coding units and presented in tables. Results: Our results show that schizophrenia is the expression most often used incorrectly in the media. The stigmatizing expressions are spread in various media sources, but the most common is the newspaper´s online edition. We also investigated the response Stigmawatch received, which showed that only a small proportion of the people who received an email from Stigmawatch responded. Conclusion: The result of our paper has shown that more knowledge is needed about stigma and stigmatizing expressions, as the feedback from Stigmawatch has proven to have some effect. The response to Stigmawatch has shown that in some cases the authors change their text or will change their language in the future.en_US
dc.description.abstractBakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. Alla människor i samhället, inklusive sjuksköterskor påverkas och bidrar därmed också till stigmatiseringen av denna grupp av människor. Uppsatsen bygger på material som är inhämtat från Stigmawatch, som är ett projekt som drivs av Intresseföreningen för Schizofreni. Syfte: Syftet är att beskriva medierapporteringar kopplade till psykossjukdom och schizofreni, som inrapporterats till Stigmawatch. 1. Hur många, och vilka, uttryck rapporterades in mellan åren 2019–2022? 2. Från vilka mediakällor härstammade uttrycken? 3. Hur ofta fick Stigmawatch återkoppling och hur svarade mottagaren? Metod: Uppsatsen har en beskrivande kvantitativ design. En innehållsanalys har genomförts för att sammanställa Stigmawatch insamlade material. Materialet har kategoriserats utifrån kodningsenheter och redovisas i tabeller. Resultat: Vårt resultat visar att schizofreni är det uttryck som oftast används felaktigt i media. De stigmatiserande uttrycken är spridda i olika mediakällor och den vanligaste är tidnings nätupplaga. Vi undersökte även den respons Stigmawatch erhållit, vilket visade att det är en liten del av de personer som erhållit ett mail från Stigmawatch som återkopplat. Slutsats: Resultatet av vår uppsats har visat att det behövs mer kunskap om stigma och stigmatiserande uttryck, då återkopplingen från Stigmawatch har visat sig ha viss effekt. Responsen till Stigmawatch har visat att upphovspersonerna i vissa fall ändrar sin text eller ska ändra sitt språkbruk i framtiden.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectStigma, schizofreni, psykos, massmediaen_US
dc.titleMassmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch materialen_US
dc.title.alternativeThe roll of the massmedia in the stigmatization of people with psychosis and schizophrenia – an analysis of Stigmawatch. materialen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record