Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Wendel
dc.date.accessioned2022-06-29T08:43:53Z
dc.date.available2022-06-29T08:43:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72390
dc.description.abstractDenna studie undersöker användning av modelltext i gymnasieskolans retorikundervisning inom ramen för svenskämnet. I uppsatsen beskrivs i vilken utsträckning modelltexter används, vilka dessa modelltexter är samt hur modelltext används i läromedel för gymnasiets svenskkurser. Studien har även genom genreanalys undersökt vilka funktioner modelltexten har i genren läromedelstext. Metoderna som används är dels en enkätundersökning som tillfrågat svensklärare på gymnasiet om deras modelltextanvändande i retorikundervisningen, dels en läromedelsanalys som undersöker förekomsten av modelltext bland läromedel för de olika svenskämnena på gymnasiet. Båda visar att modelltexten har en självklar roll i retorikundervisningen. Bland de olika modelltexter som framkom i undersökningen kan en retorisk klassrumskanon märkas av med en grupp tal som förekom oftare än andra. Genreanalysen av hur modelltexterna används i läromedlen visar att det finns en viss variation när det gäller vilken roll modelltexten spelar. Rollerna kan delas in i fem kategorier: modelltext som illustrerande exempel, modelltext som analysobjekt, modelltext som övningsobjekt, modelltext som bildningsobjekt och modelltext som paratext, där två av kategorierna (modelltext som bildningsobjekt och modelltext som paratext) är nya i förhållande till tidigare forskning om genren läromedelstext. I uppsatsen föreslås avslutningsvis att det krävs mer forskning om hur modelltexter används i klassrummet, både ur ett utbildningsvetenskapligt och ett språkvetenskapligt perspektiv.en_US
dc.format.extent47 sidoren_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherGöteborgs universiteten_US
dc.subjectmodelltexten_US
dc.subjectretoriken_US
dc.subjectgenreanalysen_US
dc.subjectgenrepedagogiken_US
dc.titlePolitikertal och muntliga redovisningar: En studie om användandet av modelltext i svenskämnets retorikundervisning på gymnasieten_US
dc.title.alternativePolitical speeches and oral reports – A study about the usage of model texts in the retoric tutoring in high schools’ Swedish subjecten_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepotheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record