Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jennyswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:03Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:03Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7226
dc.description.abstractSyftet med mitt arbete är att undersöka kunskaper och attityder kring modersmålsundervisning bland dagens lärare. Min huvudfråga behandlar således huruvida det råder stagnation kring modersmålsundervisning inom skolan, och i sådana fall varför? Jag ämnar även ge läsaren kunskap om ämnets historik samt relevant forskning genom en sammanfattad del i början av arbetet så att läsaren skall kunna jämföra resultaten av enkätsvaren samt intervjuerna med forskning inom ämnet. Metoder jag använt mig av är en kvantitativ enkätstudie vid fem olika skolor, teorianknytning samt kvalitativa intervjuer med rektorer från två av Göteborgs språkenheter. Jag har samlat material genom tidigare forskning inom ämnet, svaren från min enkätstudie samt intervjusvaren från språkenheternas rektorer. Resultaten av min enkätstudie bekräftar mina tankar om bristande kunskap kring modersmålsundervisning bland dagens lärare. Svaren bearbetas utifrån styrdokument samt tidigare forskning inom ämnet. Resultaten visade att de flesta lärarna innehar alltför lite kunskap kring modersmålsundervisning men att de dock ställde sig relativt positiva till ämnet samt till att lära sig mer om dess betydelse genom kompetensutveckling. Jag anser att detta arbete är relevant för samtliga som arbetar inom skolan. Eftersom antalet flerspråkiga elever fortsätter att öka inom de svenska skolorna och alla lärare, oavsett inriktning, någon gång under sitt arbetsliv kommer att möta dessa elever. Det borde således vara av stor betydelse för alla inom läraryrket att bredda sina kunskaper inom ämnet. Vare sig det är matematik, kemi eller geografi lärs detta med hjälp av undervisningsspråket, i detta fall svenskan.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectModersmålswe
dc.subjectmodersmålsundervisningswe
dc.subjectkognitiva effekswe
dc.title"Bara lärare kan förändra praktiken" - En undersökning om lärares kunskaper och attityder kring modersmålsundervisningswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record