Show simple item record

dc.contributor.authorAhl, Hanna
dc.contributor.authorStröm, Sanna
dc.date.accessioned2022-05-11T08:49:32Z
dc.date.available2022-05-11T08:49:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71632
dc.descriptionBackground: Sexual health is an integrated part of all people’s lives. Women who suffer from cancer may experience side effect from the disease and its treatments which affects their sexual health. Discussions about sexual health in the context of cancer is an integrated part of the nursing role. Previous research has examined female patients' experience of talking about sexual health, however, there is a lack of research regarding the nurses perspective on the subject. Aim: The aim was to investigate the nurses experience of discussing sexual health with women who have a cancer diagnosis. Method: Ten studies of both qualitative and quantitative methods were reviewed through a literature review. Based on the data collection, similarities were examined in the studies. Result: Three main themes were identified with associated sub-themes. These were: "the experience that sexual health is part of the nurse's profession", "the experience that sexual health is a low priority topic" and "the experience of influencing factors for talking about sexual health". Conclusions: This study has shown that nurses experience a variety of barriers regarding conversation about sexual health with women who have a cancer diagnosis, age and culture are among these barriers. Society's view of sex and sexuality influences how the nurse carries out the professional duties. Nurses want to receive more education to expand their competence and knowledge in the subject. Nurses use strategies that facilitate conversations about sexual health with women who have a cancer diagnosis. This study has also shown that the research area is not explored enough and further research is needed.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Sexuell hälsa är integrerad i alla människors liv. Kvinnor som har en cancerdiagnos kan i samband med detta uppleva biverkningar från sjukdomen och dess behandlingar, detta påverkar deras sexuella hälsa. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar som för denna patientgrupp inkluderar den sexuella hälsan i samband med cancer. Tidigare forskning har undersökt kvinnliga patienters upplevelse av att samtala om sexuell hälsa, däremot saknas forskning avseende sjuksköterskans perspektiv i ämnet. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med kvinnor som har en cancerdiagnos. Metod: Tio studier av både kvalitativ och kvantitativ metod granskades genom en litteraturöversikt. Utifrån datainsamlingen undersöktes likheter i studierna. Resultat: Tre teman identifierades som presenteras med tillhörande nyckelord. Dessa var: ”upplevelsen av att sexuell hälsa ingår i sjuksköterskans profession”, ”upplevelsen av att sexuell hälsa är ett lågt prioriterat ämne” och ”upplevelsen av faktorer som påverkar samtal om sexuell hälsa”. Slutsatser: Studien har fört fram att det finns många hinder för sjuksköterskan att samtala om sexuell hälsa med kvinnor som har en cancerdiagnos, ålder och kultur är två av dessa. Samhällets syn på sex och sexualitet påverkar sjuksköterskan i yrkesprofessionen. Sjuksköterskor önskar få mer utbildning för att utöka sin kompetens och kunskap i ämnet. Det finns strategier som fungerar som hjälpmedel för att samtala om sexuell hälsa med kvinnor som har en cancerdiagnos. Studien påvisar dessutom att forskningsområdet är relativt outrett och vidare forskning behövs.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectsexuell hälsaen_US
dc.subjectbröstcanceren_US
dc.subjectgynekologisk canceren_US
dc.subjectsjuksköterskeprofessionen_US
dc.subjectpersoncentrerad vården_US
dc.subjectkommunikationen_US
dc.subjectkunskapen_US
dc.subjectvårdrelationen_US
dc.subjectteamarbeteen_US
dc.subjectsexual healthen_US
dc.subjectbreast canceren_US
dc.subjectgynecological canceren_US
dc.subjectgynaecological canceren_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectpatient-centered careen_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectnurse-patient relationsen_US
dc.subjectlow priorityen_US
dc.subjectteamworken_US
dc.titleSjuksköterskans upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med kvinnor som har en cancerdiagnos: en litteraturöversikten_US
dc.title.alternativeConversations about sexual health with women who have a cancer diagnosis – nurses’ perspectives: a literature reviewen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record