Show simple item record

dc.contributor.authorClaesson, Johannes
dc.contributor.authorPettersson, Axel
dc.date.accessioned2022-03-10T14:12:19Z
dc.date.available2022-03-10T14:12:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/70970
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka rollen kommunalt beslutsunderlag har samt hur både politiker och professionella inom organisationen uppfattar beslutsunderlagen. Genom att fokusera på hur båda parter uppfattar underlagen och arbetet kring dem hoppas vi kunna bidra med kunskap om behovet för visualisering av redovisningsinformationen inom kommunen. Teori: Studien utgår från teorier kring behovet av visualisering och redovisningens kopplingar till detta, samt principal-agent relationen som föreligger mellan politiker och tjänstemännen. Teorin grundar sig i att informationsasymmetrin mellan politiker och tjänstemän kräver en stark visualisering av redovisningsinformationen för att denna ska vara användbar för politikens beslutsfattande. Metod: Genom en kvalitativ metod utfördes intervjuer med både politiker och tjänstemän inom Stenungsunds kommun för det empiriska materialet. Studien sammanväver olika teorier från politiker och professionens relation med behovet av visualisering för att belysa organisationen i ett nytt perspektiv. Resultat: Studiens resultat visar på hur den redovisning politiken tar del av är mycket omfattande, där framför allt information men även tidsbrist gör att politiken inte kan sätta in sig i underlagen. Behovet av en sammanfattad och kärnfull redovisning skapar ett medlande forum för politiker och professionella där den syftar till att minska informationsasymmetrin mellan de båda parterna. Visualiseringen av redovisningen får en mycket betydande faktor för att politikerna ska genomföra sitt arbete och kunna fatta välgrundade beslut.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectVisualiseringen_US
dc.subjectPrincipal-agenten_US
dc.subjectProfessionen_US
dc.subjectRedovisningen_US
dc.subjectPolitikeren_US
dc.subjectTjänstemänen_US
dc.titleRedovisning, professionella och politikeren_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record