Show simple item record

dc.contributor.authorBratel, Sara
dc.date.accessioned2022-01-18T13:40:42Z
dc.date.available2022-01-18T13:40:42Z
dc.date.issued2022-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70388
dc.description.abstractBakgrund: Hunden har spelat en viktig roll för oss människor på flera sätt och gör fortfarande. Vad som gäller för hund i vården regleras i Socialstyrelsen riktlinjer. Det saknas dock evidens för hundens betydelse för omvårdnad, även om det tidigare studerats och beskrivs i litteraturen. Syfte: Syftet är att beskriva hur vårdhunden påverkar hälsa och livskvalitet för personer på särskilt boende. Metod: Studien är en litteraturöversikt och presenterar resultatet av tio vetenskapliga studier. Resultat: Resultatet har kategoriserats utifrån de parametrar som studierna med sina mätinstrument redovisar. Kategorierna är livskvalitet, påverkan på ångest och depression, agitation, känslouttryck, medicinska parametrar och förändrad funktionsnivå. Vårdhunden har visat sig ha en positiv effekt, men det varierar i vilken utsträckning. Resultatet som presenteras visar framförallt minskad depression och ökning av positiva känslouttryck Slutsats: Parametrarna som studierna presenterar visar inget enhälligt resultat. Att undersöka vårdhundens betydelse för personer på särskilt boende är därmed angeläget i framtida forskning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectVårdhundsv
dc.subjectSärskilt boendesv
dc.subjectLivskvalitetsv
dc.subjectHälsasv
dc.titleVårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitetsv
dc.title.alternativeTherapy Dog – One Way to Improve Quality of Life and Healthsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record