Veckoskriften "Samtiden" (1871–1874), skrevs nästan ensamt av Carl Fredrik Bergstedt, och i vilken han efter engelskt mönster behandlade tidens politiska, vetenskapliga, litterära och ekonomiska frågor med sakkunskap och mångsidigt intresse; denna tidskrift gav en betydande insats i svensk bildning under 1870-talet. (källa: Wikipedia)

Recent Submissions

View more