GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

När kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70254

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70254_1.pdfRapport6470KbAdobe PDF
View/Open
Title: När kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering
Authors: Berg, Rebecka
de Fine Licht, Jenny
Issue Date: Dec-2021
Extent: 71 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
162
Keywords: vindkraft
kommuner
beslut
legitimitet
demokrati
offentlig förvaltning
Abstract: För att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Medan så väl forskare som praktiker framför allt har fokuserat på att skapa goda och inkluderande processer som leder fram till beslut som ett sätt att öka legitimiteten, handlar den här rapporten om vad som händer efter att ett kontroversiellt beslut har fattats. Som fall använder vi etablering av vindkraft, vilket är ett tyd¬ligt ex... more
ISSN: 1401-7199
Description: Rapporten är skriven inom ramen för projektet ”Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin” som finansieras av Vetenskapsrådet. Rebecka Berg är pol master och Jenny de Fine Licht är projektledare och docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
URI: http://hdl.handle.net/2077/70254
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011