Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Rebecka
dc.contributor.authorde Fine Licht, Jenny
dc.date.accessioned2021-12-10T10:06:13Z
dc.date.available2021-12-10T10:06:13Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.issn1401-7199
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70254
dc.descriptionRapporten är skriven inom ramen för projektet ”Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin” som finansieras av Vetenskapsrådet. Rebecka Berg är pol master och Jenny de Fine Licht är projektledare och docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitetsv
dc.description.abstractFör att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Medan så väl forskare som praktiker framför allt har fokuserat på att skapa goda och inkluderande processer som leder fram till beslut som ett sätt att öka legitimiteten, handlar den här rapporten om vad som händer efter att ett kontroversiellt beslut har fattats. Som fall använder vi etablering av vindkraft, vilket är ett tyd¬ligt exempel på situationer där politiska representanter på lokal nivå behöver fatta svåra beslut som innebär att flera legitima intressen måste vägas mot varandra. En explorativt inriktad intervjustudie med tretton beslutsfattare och tjänstepersoner från totalt fyra svenska kommuner visar att det finns få tecken på att kommunerna har någon tydlig strategi för hur de ska hantera processen efter kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar. Detta kan förstås utifrån hur det faktiska motståndet uppfattas, den långa och ofta utdragna processen, beslutsfattarnas uppfattning om sin demokratiska roll och den komplicerade frågans karaktär. Sammanfattningsvis visar materialet att efterprocessen utgör ett potentiellt missat tillfälle till att återknyta till befolkningen efter en uppslitande process.sv
dc.format.extent71 sidorsv
dc.language.isoswesv
dc.publisherSchool of Public Administration/Förvaltningshögskolansv
dc.relation.ispartofseriesFörvaltningshögskolans rapportersv
dc.relation.ispartofseries162sv
dc.subjectvindkraftsv
dc.subjectkommunersv
dc.subjectbeslutsv
dc.subjectlegitimitetsv
dc.subjectdemokratisv
dc.subjectoffentlig förvaltningsv
dc.titleNär kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetableringsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGöteborgs universitetsv
dc.contributor.organizationUniversity of Gothenburgsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record