GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69734

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69734_1.pdf539KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN
Authors: Mork, Jenny
Issue Date: 30-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: Förskola
planering
undervisning
förutsättningar
förskollärare
Abstract: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver och planerar undervisning, samt vilka förutsättningar de har för planering och vilka konsekvenser det får för undervisningen. Teori: Den teoretiska inramningen i denna undersökning är Bernsteins pedagogiska teori (Bernstein, 2000). Planering kan förstås som en del av den underliggande struktur som bygger upp den pedagogiska praktiken och som förskollärare både är påverkade av och medskapare till. För att beskr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69734
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011