GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Computer Science and Engineering / Institutionen för data- och informationsteknik >
Kandidatuppsatser >

RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69628

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer
Authors: KALLDAL, HANNA
KARLKVIST, DANIEL
KHADEMI, THEODOR
LAM, CHARLIE
REPO WECKLAUF, ROBIN
WAHLBERG, ANDRÉ
Issue Date: 14-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: seniorer
videosamtal
webbutveckling
användarvänlig design
digitalt utanförskap
äldre
Abstract: Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. Detta blir problematiskt då åldrande kan orsaka försämrad fysisk och kognitiv förmåga samt nedsatt syn, vilka gör det svårare att använda applikationerna. Utöver det har ett nytt problem uppkommit på grund av den pågående covid-19- pandemin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69628
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011