GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

IPAD I KLASSRUMMET


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69257

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69257_1.pdfmain article773KbAdobe PDF
View/Open
Title: IPAD I KLASSRUMMET
Other Titles: En studie av högstadieelevers upplevelse av Ipad-användning i klassrummet
Authors: Nasjian, Nima
Issue Date: 5-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidat
Abstract: Syfte: Att studera Ipad-användningen i skolan under lektionstid och dess påverkan på elever ur elevernas perspektiv. Frågor ställs om hur störda elever blir av an-vändningen, hur hjälpta de blir av den och om den påverkar deras upplevda förmåga. Frågor ställs även om regeltillämpningen för Ipad. Studien föreslår inte någon plan för hur man skall bemöta problem, utan bara studera använd-ningen av Ipad i klassrummet i årskurs 8 i denna skola. Teori: Insamlade data analyserades utifrån teori om ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69257
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011