GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Politisering eller professionalism? En uppsats som undersöker om den bästa vägen till en effektiv förvaltning i utvecklingsekonomier.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69231

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69231_1.pdf916KbAdobe PDF
View/Open
Title: Politisering eller professionalism? En uppsats som undersöker om den bästa vägen till en effektiv förvaltning i utvecklingsekonomier.
Authors: Khoury, Rasha
Issue Date: 3-Aug-2021
Degree: Student essay
Keywords: Politisering
Professionalism
Effektivitet
Policyimplementering
Abstract: Denna uppsats undersöker relationen mellan politisering och effektivitet i den offentliga förvaltningen. Uppsatsen undersöker fallet om utvecklingsekonomier eftersom de anses vara mindre undersökta jämfört med andra länder. Uppsatsen undersökte sambandet med hjälp av en statistik analys. Jag använde data från Bertelsmann Transformation Index (2020) och Quality of Government expertsurvey (tredje vågen, 2020). Uppsatsens teoretiska argument bygger på tidigare forskning som berättar två olika narra... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69231
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011