Show simple item record

dc.contributor.authorStrömgren, Maya
dc.date.accessioned2021-06-23T09:42:20Z
dc.date.available2021-06-23T09:42:20Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68720
dc.descriptionThis thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. Earlier research concern how darkness and artificial light affect either animals, insects, and plants, or humans’ health. The combination of the two, however, remains largely unresearched. Therefore, this geographical thesis dives into this gap by exploring humans and biodiversity in relation to darkness and artificial light. Building on that exploration, the aim was further to formulate generative ways forward in the matter. A qualitative method was conducted, consisting of a self-written Darkness Diary and walking interviews with a moth-expert, a bat expert, and a light designer and light artist. The theory of all-ecology was applied as an ontological stand and a geographical toolbox. Non-representational theory (NRT) was further applied as a guide in the exploration of experience. The Darkness Diary yielded experiences of darkness as an enabler of profound presence, and experiences of artificial light as a source of stress and exhaustion, knowing the effects of the overuse. The walking interviews showed the complex “timetable of needs” of the moths (nocturnal Lepidoptera) and brown long-eared bat (Plecotus auratus), with darkness as a requirement and artificial light as a trap or a blockage. The twilight emerged as a central theme in both the Darkness Diary and the interviews. The walk with the lighting designer and light artist emphasised the importance of acknowledging outdoor spaces as shared, and that individual awareness about light pollution must be increased and met by political and economic initiatives. The Darkness Diary filled in with thoughts on generative ways by the concept of ‘leave space’ (as a built upon all-ecology’s understanding of ‘take space’), the importance of time, and the attitude towards darkness, claiming that we need to embrace it to enjoy the fruits of it. Overall, this thesis highlights the importance of where and when there are darkness and lights: space and time matter. Adding on the how, and by acknowledging our (as in everyone) circadian rhythms, this thesis implies that there is a fundamental need for a shift change in the fabric of existence.sv
dc.description.abstractDen här uppsatsen tar avstamp i förlusten av biologisk mångfald, och då specifik förlusten av biologisk mångfald på grund av överflödigt artificiellt ljus under dygnets mörka timmar, även kallat ljusföroreningar. Den daglevande människan har utvidgat sina timmar från de naturligt ljusa till att inkludera dygnets alla timmar, vilket resulterat i minskat handlingsutrymme för den nattlevande flora och fauna. Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat antingen på hur djur, insekter och växter påverkas av artificiellt ljus på natten, eller på hur människan påverkas av det samma. Kombinationen biodiversitet och människa ihop har dock inte undersökts, även om vi på lever samma jord. Därav dyker den här uppsatsen ner i det glappet genom att undersöka mörker och artificiellt ljus i förhållande till människan och biodiversitet. Utöver att undersöka, var syftet med den här uppsatsen att formulera möjliga vägar framåt för en bättre samlevnad under dygnets mörka timmar. En kvalitativ metod utfördes, bestående av en egenförfattad ”Mörkerdagbok” och promenad-intervjuer med en nattfjärilexpert, en fladdermusexpert och en ljusdesigner och ljuskonstnär. Teorin all-ekologi applicerades som en ontologisk utgångspunkt och geografisk verktygslåda, samt ”non-representational theory” (NRT) som en guide i utforskandet av upplevelsen. Resultatet från mörkerdagboken gav upplevelser av att känna sig närvarande i mörkret och samtidigt känslor av något mellan stress och utmattning av överkonsumtionen av ljus. Promenad-intervjuerna visade på komplexiteten i nattfjärilarnas (nattliga Lepidoptera) och fladdermusen brunlångörats (Plecotus auratus) “behovstidtabell”, där mörkret är ett krav och det artificiella ljuset en fälla eller en blockad. I både dagboken och intervjuerna framkom skymningen som ett centralt tema. Promenaden med ljusdesignern och ljuskonstnären underströk vikten av att erkänna utomhus som ett delat rum och att individuell medvetenhet om ljusföroreningar måste höjas och mötas av politiska och ekonomiska initiativ. Mörkerdagboken fyllde på med tankar om möjliga vägar framåt med koncepten ’lämna rum’ (uppbyggt från all-ekologins förståelse av ’äga rum’), vikten av tid, samt att vi måste omfamna mörkret för att kunna njuta av frukterna från det. På det hela taget så framhäver den här uppsatsen vikten av var och när det är mörker och ljus. Genom att lägga till hur, samt genom att uppmärksamma våra (som i alla levande) cirkadiska rytmer, så pekar den här uppsatsen i riktningen att det finns ett fundamentalt behov av ett skiftbyte i tillvaroväven.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseriesMasteruppsats i Geografi, med kulturgeografisk inriktningsv
dc.relation.ispartofseries2021:1sv
dc.subjectDarkness, artificial light, light pollution, biodiversity, human- non-human relations, all-ecology, non-representational theorysv
dc.subjectMörker, artificiellt ljus, ljusföroreningar, biodiversitet, människa-natur relationer, all-ekologi, non-representational theorysv
dc.titleTIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversitysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record