Show simple item record

dc.contributor.authorGrip, Lena
dc.date.accessioned2021-05-31T10:02:03Z
dc.date.available2021-05-31T10:02:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-91-519-5562-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68501
dc.description.abstractNordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade arbetsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap som finns om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna. Utmaningarna återfinns i hela Norden, men präglas av regionala förutsättningar och skillnader mellan rurala och urbana områden. Därför har rapporten särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplat till demografi och urbanisering. Frågeställningar inom temat handlar bland annat om mobilitet, pendling, försörjningsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier. Underlaget till kunskapsöversikten har hämtats från både policydokument och forskning.sv
dc.format.extent36sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherNordiska ministerrådetsv
dc.subjectGenussv
dc.subjectNordensv
dc.subjectgenusperspektivsv
dc.subjectdemografisv
dc.subjectregional utvecklingsv
dc.titleGenusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontextsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationNordisk information för kunskap om kön, NIKKsv
dc.contributor.organizationNationella sekretariatet för genusforskningsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record