GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Magisteruppsatser (Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68160

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68160_1.pdf595KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir
Authors: Ruthberg, Madelene
Issue Date: 30-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Matkurir
Plattformsekonomi
Cykelbud
Värdighet
Maktresurser
Sorti
Protest
Olydnad
Motstånd
Abstract: Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, och som sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör den plattformsbaserade arbetsmarknaden. Arbete för plattformar karaktäriseras av osäkra anställningar och specifika villkor, exempelvis som att de arbetande själva tillhandahåller de arbetsredskap som arbetet kräver. Kunskap om vad arbete för plattformar betyder och innebär för människor är idag en brist. Syftet med ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68160
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011