GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68090

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68090_1.pdf404KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi
Other Titles: Differences in women´s quality of life after lumpectomy versus mastectomy
Authors: Karlsson, Johanna
Skålberg, Olivia
Issue Date: 18-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Livskvalitet, Bröstcancer, Kvinnor, Mastektomi, Lumpektomi, Personcentrerad vård
Abstract: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. De kirurgiska metoderna leder till en kroppslig förändring och kan därför eventuellt påverka kvinnors livskvalitet. Teorin utgår från pesoncentrerad vård med fokus på livskvalitet och ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68090
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011