GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68089

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68089_1.pdf367KbAdobe PDF
View/Open
Title: Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse
Other Titles: Gender differences in chronic pain care – The power of gender
Authors: Sara, Envik-Lundberg
Victoria, Bergström
Issue Date: 18-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Könsskillnader, kronisk smärta, upplevelser, personcentrerad vård och bemötande
Abstract: Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. Trots att ett personcentrerat perspektiv ska styra hur vårdpersonal bemöter patienter kan könsnormer och föreställningar om manligt och kvinnligt påverka bemötande och beslut kring vården. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa om könet h... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68089
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011