GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67992

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67992_1.pdf434KbAdobe PDF
View/Open
Title: UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt
Authors: Dzanic, Elma
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student Essay
Student Essay
Keywords: Statens institutionsstyrelse
inlåst
Särskilda ungdomshem
tvångsvård
LVU
LSU
Ungdomar
Abstract: Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67992
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011