GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete grundnivå >

Varför vill män inte sy?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64512

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64512_1.pdf614KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varför vill män inte sy?
Authors: Magnusson, Lina
Månsson, Amanda
Issue Date: 2020
Degree: Student essay
Abstract: I rollen som lärare förväntas det att följa en läroplan. Denna läroplan innehåller riktlinjer för hur en ska förhålla sig i undervisningen. Ett av lärarens uppdrag är att ”motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling” (Skolverket, 2019, s. 6). Varför vill män inte sy? syftar till att undersöka slöjdens genustraditioner och synliggöra slöjdlärares bakomliggande val av materialinriktning. Forskningsöversikten utgörs av en litteraturstudie där flera texter har jämförts u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64512
Appears in Collections:Examensarbete grundnivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011